" />

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
 
1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont
Rövid név: Csokonai Kulturális és Sportközpont (CSKSK)
Székhely: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Postacím: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Telefonszám: +36 (1) 307-6191, +36 (1) 307-7285
Faxszám: +36 (1) 271-0928
Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Honlap URL-je: www.csokonaiksk.hu
 
2. Az intézmény székhelyének és telephelyeinek fő feladatai
Telephely neve: Csokonai Kulturális és Sportközpont
Telephely címe: 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
Telephely feladatai: Az épület az 1910-es években épült a Rákospalotai Ipartestület székházának. A háború után rövid ideig Kerületi Honvéd Kiegészítő Parancsnokság volt, az ötvenes évek elejétől kezdve közösségi, kulturális célokat szolgál.
Helyet ad kerületi nagyrendezvényeknek, közösségeknek, művészeti csoportok próbáinak, bemutatóinak. Közösségfejlesztő tevékenységével segíti a település civil szerveződéseinek működését, a közösségi tér biztosításával, szervezőmunkával támogatja kitűzött céljaik elérését. A helyi társadalom hagyományait megőrzi, ápolja a helyi kulturális értékeket. A helyi nyilvánosság intézményeként működik.
Közhasznú információkat szolgáltat, tanfolyamokat szervez, klubokat működtet. Alkotóművészeti és autonóm kulturális közösségek munkáját szakmai segítséggel és minden rendelkezésére álló felszerelésével támogatja. Az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével szervez programokat, képzéseket, rendezvényeket. Kiemelt fontosságú feladata a családok közösségi és kulturális programigényének szolgálata. A kerület városrészeiben élő polgárok igényeihez igazodó művészeti programokat, rendezvényeket szervez.
2011 óta a Nemzeti Filmiroda regisztrációja és a XV. kerületi Önkormányzat fenntartói engedélye alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat: fiatal tehetséges filmes alkotók támogatásával is foglalkozik.
Kortárs képművészet bemutató helyeként működik a Palota Galéria.
Ez az épület az intézmény székhelye, itt kap helyet a gazdasági hivatal, itt működik az intézmény nyomdája is.

Nyomda
A nyomda feladata a telephelyek rendezvényszervezői, sportszervezői tevékenységéhez szükséges nyomtatott reklám- és propagandaanyagainak elkészítése, a programokhoz igényelt dekorációk, látványtervek stb. kivitelezése.
Szabad kapacitásának kihasználására bérmunka megrendeléseket is vállal.
 
Telephely neve: Pestújhelyi Közösségi Ház
Telephely címe: 1158 Budapest, Szűcs István u. 45.
Telephely feladatai: A házat 1926-ban a katolikus egyház építette.  Az egyemeletes, kétszárnyas épület az 1926-27-es tanévben nyitotta meg kapuit, mint Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola.
Az iskolát 1948-ban államosították, 1973. augusztus 10-ig oktatási intézményként működött. Felújítási munkálatok után 1979-ben, a főváros legnagyobb úttörőházaként nyitotta meg újra kapuit.
1990-től a Csokonai Művelődési Központ részeként Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

Pestújhely közösségi kulturális igényeinek megfelelő közösségeket, klubokat, szakköröket, gyermek, ifjúsági és felnőtt tanfolyamokat, rendezvényeket szervez, működtet és fogad be. A településen működő civil szervezeteket segíti, tevékenységüket támogatja. A helyi hagyományokat, kulturális értékeket felkutatja, hagyományőrző és hagyományteremtő programokat szervez. Helyet ad a Szabó Ervin Könyvtár fiókjának, lehetőséget biztosít igény szerinti szabadidős tevékenységeknek, sport és szabadidős vállalkozásoknak, családi rendezvényeknek.
2014. januártól a XV. kerületi Önkormányzat és az MLSZ szerződése alapján műfüves sportpályát működtet napközben a Pestújhelyi Általános Iskola testnevelés órái számára, a fennmaradó időben elsősorban a kerület tömegsport igényét szolgálja. A telephely felel a szakmai működtetésért.
 
Telephely neve: Újpalotai Szabadidő Központ
Telephely címe: 1157 Budapest,  Zsókavár u. 15.,  Zsókavár u. 2., Hartyán köz 3.
Telephely feladatai: A múlt század 70-es éveinek első felében épült lakóterületi pártház céljára. Az intézményünk az 1977-es megalakulástól a rendszerváltásig, bérleti díj ellenében - a politikai rendezvényekhez igazodva - használhatta az épületet. 1990 tavaszán a tanácsi vezetés az intézmény kezelésébe adta az épületet, mely azóta közösségi házként működik. 140 főt befogadó nagyterme és 40 főt befogadó kisterme van, melyben 2002 óta képzőművészeti galéria is működik.
Tanfolyamokat, klubokat, kulturális, művészeti és szabadidős programokat szervez gyermekeknek és felnőtteknek. Közérdekű, közhasznú információszolgáltatást nyújt, tevékenységével hozzájárul a helyi tájékoztatás (lokális kommunikáció) sokszínűségéhez. A városrészre vonatkozóan helytörténeti munkát is végez. Közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során együttműködik a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel. Lehetőségeinek megfelelően helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez.

Információs (szervező) Iroda (Zsókavár u. 2.)
12 emeletes pontház földszintjén 1979-ben lett kialakítva az iroda, mely az Újpalotai Szabadidő Központ első önálló működési területe volt 11 esztendőn át.  Az információs iroda tevékenységének döntő része 2002-ben átkerült a felújított Közösségi Házba. Kiscsoportos beszélgetések, konzultációk és a szerkesztőségi munka színtere. Kis kézikönyvtár és a helytörténeti dokumentumok gyűjteménye is itt kap helyet.

Zöld Klub (Hartyán köz 3.)
Az eredetileg gyerekintézmény (óvoda, bölcsőde) céljára kialakított épület egy szárnyát 1989-ben ideiglenesen, közművelődési célra adta át a kerületi tanács. Helyi civil szervezetek tevékenysége zajlik a klubhelyiségben.
 
Telephely neve: Kozák téri Közösségi Ház
Telephely címe: 1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c
Telephely feladatai: A Kozák téri Közösségi Ház eredetileg családi háznak épült, ennek megfelelően került kialakítása belső szerkezete, később óvoda, majd egy időben a szomszédos általános iskola napközije, könyvtára, illetve biológia szakköreinek helyszíne volt. Aztán a '70-es években a kerületi cigány kisebbség kulturális központja lett, a '80-as évek eleje óta, napjainkban is, befogadó, közösségi színtere a környéken élőknek.
Az intézmény a közelben lakók kulturális igényeinek megfelelő kluboknak, kisközösségeknek és civil szervezeteknek ad otthont és segíti, támogatja azok működését.
Különféle szakköröket, tanfolyamokat, kulturális programokat és rendezvényeket szervez minden korosztály számára. Különös figyelmet fordít a kisgyermekes családok szabadidős és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint a gyermekek képességfejlesztését szolgáló tevékenységekre.
A településen élőkkel együttműködve őrzi és ápolja a helyi kulturális értékeket, hagyományokat.
 
Telephely neve: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye, Rákospalotai Múzeum (közgyűjtemény)
Telephely címe: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Telephely feladatai: A Rákospalotai Múzeum Pestújhely, Rákospalota, Újpalota helytörténeti gyűjteménye. 1960-ban a Kossuth utca 39. sz. alatt nyílt meg az egykori katolikus elemi iskola helyén. 1982-re az épület állaga annyira leromlott, hogy a kerületi tanács az intézmény elköltöztetése mellett döntött. A Pestújhelyi úton korábban óvodaként működő épületet alakítatta át, újítatta föl, ahol 1991-ben nyitott meg újra a helytörténeti gyűjtemény.
A múzeum gyűjti és feldolgozza Budapest XV. kerületének helytörténeti vonatkozású tárgyi-, írásos és fotódokumentumait. A közönség számára írott, nyomtatott formában (cikkekben, kiadványokban) és/vagy - állandó és időszaki - kiállításokon teszi közzé a kutatómunka eredményeit. A történeti tárgyi, dokumentum és fotógyűjteménye mellett gyarapítja képzőművészeti gyűjteményét is, ami elsősorban a kerületben élő alkotóművészek, másodsorban kerületen kívüli kortárs magyar képzőművészek alkotását gyűjti és foglalja magában. Az épületben 2013 óta Adeline Galéria néven rendszeres teret és lehetőséget biztosít a kortárs művészeti kiállítások számára.

Budapest Főváros XV. kerületi Értéktár

A XV. kerületi Önkormányzat 776/2013. és 777/2013. (X.30.) ök. számú határozataiban döntött, hogy 2014. január 1-jével létrehozza a Budapest Főváros XV. kerületi Értéktárat, melynek gondozásával megbízza a Csokonai Művelődési Központot. Intézményvezetői döntés alapján az Értéktár működtetése a Helytörténeti Gyűjtemény és a Dokumentumtár és Információs Központ közös feladata a jóváhagyott SZMSZ-e alapján.
A gyűjtőmunka komoly és szakmailag megalapozott előzményekre építhet a településen. Az Értéktár munkatársai által végzett koordináció, a szakmai-módszertani támogatás mellett az értékeink felfedezése és újrafelfedezése széles közösségi bázist is létrehoz, különös tekintettel az önkéntesek, "értékőrök", illetve a fiatal generációk bevonására.
 
Telephely neve: Dokumentumtár és Információs Központ
Telephely címe: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.
Telephely feladatai: A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 406/2012. (V. 30.) ök. számú határozat alapján a XV. kerületi Pedagógiai Szakkönyvtárat, 2012. július 1-jétől a Csokonai Művelődési Központhoz csatolta. Szakmai tevékenységét és gyűjtőkörét bővítve, önkormányzati fenntartással folytatja munkáját.
A telephely a Hubay Jenő Alapfokú Művészeti Iskola épületében (1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.) látja el alapfeladatát 180 m2 alapterületen.
A Dokumentumtár és Információs Központ célja, hogy egyrészt megőrizze és továbbfejlessze a már meglévő, nagy értékű pedagógiai gyűjteményét, másrészt a kerület polgárainak igényeit szolgálva nyilvános, a könyvtári szolgáltatáskört messze meghaladó kínálattal, aktív segítő, kulturális-közösségi szervező feladatellátással szolgálja a XV. kerület családjait, civiltársadalmát, a civil szervezetek, családok, önkéntesek, a helyi társadalom működését segítő hazai és nemzetközi szakirodalom és dokumentumgyűjtemény kialakításával.  Kiss Domokos református lelkész hagyatékának feldolgozása és gondozása.
 
Telephely neve: Sportközpont - Budai II. László stadion
Telephely címe: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Telephely feladatai: A kerületünk központjában kialakított sportpálya a Belsped Szállítók, a Fősped Szállítók és a Volán SC sportegyesületek felkészítő és verseny lehetőségeinek adott otthont. Az 1970-es években hozták létre, építették a mai stadiont és a fő épület két szárnyát a Volán Tröszt támogatásával. 1996-ban került az önkormányzat tulajdonába. Az elmúlt években a kerületi sportegyesületek, tanintézmények vették igénybe a stadion szolgáltatásait edzésekre, versenyekre, mérkőzésekre, testnevelés órákra. Ma a kerület lakosainak szabadidő sporttal történő eltöltését, az iskoláknak testnevelési órákra, sportversenyekre, míg a sportegyesületeknek edzési és versenyeztetési lehetőséget biztosít a telephely. A diáksport és óvodai sport rendezvények helyszíne.
A Budai II László stadion "A" épületszárnyában helyet kapott a kerület múltját bemutató relikviagyűjtemény, mely a kerületben élő-élt válogatott sportolók, olimpiai, világ, Európa bajnokok illetve helyezettek érmeit, trófeáit, emlékeit, fotóit őrzi és mutatja be.
A "B" épületszárnyban kialakításra került egy 36 fős szálló, ahol az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatai során ideérkező vendégeket, sport- és diákcsoportokat helyezünk el. A REAC felnőtt csapatának, a REAC Sportiskolának és az 1. FC Femina csapatának vezetése is ebben az épületszárnyban került elhelyezésre.
 
Telephely neve: Gyermektábor - Bernecebaráti
Telephely címe: 2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.
Telephely feladatai: 1988-ban vásárolta a XV. kerületi Tanács a volt Szokoly Alajos kúriát. (Szokoly Alajos az újkori első olimpia 1-es rajtszámú versenyzője volt 1896-ban Athénban.) A település közvetlen a szlovák határ mentén fekszik. Szép kiránduló helyek találhatók a magyar és a szlovák területen egyaránt.
A népszerű gyermektáborban a kerületi gyermekek, köztisztviselők, közalkalmazottak és családtagjaik és a kerületi sportegyesületek tagjai részére biztosított az üdülési lehetőség. A tanév folyamán az erdei iskolai programban résztvevő csoportok veszik igénybe a tábor szolgáltatásait hétfői turnusváltással. A nyári szünetben előzetes turnusbeosztás szerint pihennek a gyermekek és a kísérő pedagógusok. A kőépületben két üdülőszoba 9 fő részére került kialakításra. 1995-ig sátorban, 1996-tól faházakban 80 fő részére biztosítunk üdülési lehetőséget. A szervezett turnusokban napi négyszeri étkezés biztosított.
 
Telephely neve: Gyermektábor - Siófok
Telephely címe: 8600 Siófok, József Attila u. 1.
Telephely feladatai: A táborban három ágyas sátrakban történő elhelyezéssel 75 fő üdülhet. A kerületi általános és középiskolások előzetes turnusbeosztás szerint pihenhetnek. A tábor területétől mintegy 200 méterre található a Balaton.
 
Telephely neve: Sporttelep - Vasgolyó utca
Telephely címe: 1158 Budapest, Vasgolyó u. 51.
Telephely feladatai: 2001-ben került a sporttelep az önkormányzat tulajdonába. A létesítményhez egy szabvány méretű füves labdarúgó pálya, egy földes-füves pálya, négy salakos teniszpálya, petanque pálya és egy szociális blokk tartozik.
Biztosítja a REAC Sportiskola Sportegyesület és a Pestújhelyi SC utánpótlás korú sportolóinak edzési lehetőségét.
 
Telephely neve: Sporttelep és Napközis Tábor
Telephely címe: 1151 Budapest, Szántóföld u. 3.
Telephely feladatai: A hatvanas évek közepétől ezen a területen biztosították a nyári napközis tábori lehetőséget az általános iskolások részére. 1992-ben a Vegyépszer SE területe is az önkormányzat tulajdonába került és a két különálló egység napjainkban már egy létesítményként üzemel. A közel öthektáros terület a kerület iskoláinak, óvodáinak, civil szerveződésű programoknak és önkormányzati rendezvényeknek biztosít helyet.
A telephelyen egy esti világítással ellátott 105 m x 76 m-es műfüves pálya, egy salakos kézilabda pálya és egy bitumenes kosárlabda pálya található.
A labdarúgó utánpótlás csapatok edzései, mérkőzései, valamint a nagy létszámú szabadidős programok kerülnek itt lebonyolításra. Nyári időszakban helyet biztosít a napközis táboroztatáshoz, iskolák-óvodák családi napjainak megtartásához.
 
Telephely neve: Tanuszoda
Telephely címe: 1155 Budapest, Széchenyi út 89.
Telephely feladatai: Az uszoda 1981-től biztosít rendszeres úszás lehetőséget a kerületi iskolák diákjainak szervezett formában. A 25x11 méter méretű 90-140 cm vízmélységű uszoda vízforgató rendszerrel biztosítja a vízminőséget. Egész tanévben biztosított az óvodások, általános iskolások részére az úszásoktatás. Itt rendezzük a diákolimpia úszóversenyét és szabadidősport rendezvényeknek is biztosítjuk a létesítményt
A nyári szünetben, a napközis táborban résztvevők használják az uszodát.
 
Telephely neve: Üdülő
Telephely címe: 2484 Gárdony, Névtelen u. 1.
Telephely feladatai: A kerületi köztisztviselők, közalkalmazottak és családtagjaik, az iskolák tanulóinak erdei iskola és nyári táborozási lehetőségét, valamint a kerületi sportegyesületek tagjainak pihenését szolgálja az üdülő. A tetőtér beépítéses épület, fákkal körülvett, csöndes, nyugodt helyen fekszik 150-200 méterre a Velencei tó partjától. Körbekerített, a telken belül a parkolási lehetőség biztosított. 2 db öt ágyas, 6 db négy ágyas, 1 db három ágyas szobában történik az elhelyezés önellátó rendszerben. Jól felszerelt közös konyha és kültéri főzési lehetőség is rendelkezésre áll.
 
Telephely neve: Ifjúsági Közösségi Tér (IKT)
Telephely címe: 1156 Budapest, Száraznád u. 5.
Telephely feladatai: Az IKT az Ifjúsági és Sportközpont intézményén belül, új telephelyként jött létre Újpalotán a Száraznád utca 5. szám alatt. A Közösségi Házban kialakult egy új ifjúsági bázis. A kerületi ifjúsági programok és a közösségi célokat szolgáló inkubátorház működésének alapja az alulról szerveződés, és a fiatalokat segítő szakemberek folyamatos jelenléte. A fiatalok (12-29 éves korosztály) életmódjához és igényeihez igazodva az épület és a hozzá kapcsolt park egyaránt kiszolgálja a beltéri és a kültéri programokat, alkalmas közösségi együttlétek, találkozók, fesztiválok megrendezésére. A 2015. első negyedévére felújított létesítményt a fiatalok közösségfejlesztő eseményekre zenei és színházi tehetséggondozásra valamint mobil tanulás és ifi-média foglalkozásokra használhatják, továbbá itt kap helyet működéséhez a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekképviseletét ellátó GYIÖK is. A szervezett programokba, foglalkozásokba, rendezvényekbe bevonjuk az érdeklődő kerületi lakosságot is.
 
3. Vezetők elérhetősége
Csokonai Kulturális és Sportközpont - 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
 
Név: Polyák Edit
Beosztás: mb. igazgató
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 307-6191, +36 (1) 307-7285
Mobil telefonszám: +36 (30) 867-0829
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Név: Kelemen Lászlóné
Beosztás: gazdasági igazgatóhelyettes
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 307-6191, +36 (1) 307-7285
Mobil telefonszám: +36 (30) 867-0854
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Név: Kuczkó Andrea
Beosztás: kulturális igazgatóhelyettes, Dokumentumtár és Információs Központ telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 271-0853
Mobil telefonszám: +36 (30) 639-7679
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Név: Ábri László
Beosztás: sport igazgatóhelyettes
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 306-4017
Mobil telefonszám: +36 (70) 317-5764
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Név: Gombos Katalin
Beosztás: nyomda vezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 307-6191, +36 (1) 307-7285
Mobil telefonszám: +36 (30) 867-1597
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Pestújhelyi Közösségi Ház - 1158 Budapest, Szűcs István u. 45.
Név: Pintér Zsuzsánna
Beosztás: telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 419-2006, +36 (1) 410-7168
Mobil telefonszám: +36 (30) 528-5908
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Újpalotai Szabadidő Központ - 1157 Budapest, Zsókavár u. 15.
Név: Majoros Ágnes
Beosztás: telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 410-6304, +36 (1) 410-0836
Mobil telefonszám: +36 (70) 658-3377
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Kozák téri Közösségi Ház - 1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c.
Név: Bezerédi Erika
Beosztás: telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 410-5536
Mobil telefonszám: +36 (30) 867-1650
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye, Rákospalotai Múzeum - 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Név: Dr. Ozsváth Gábor
Beosztás: telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 419-8216
Mobil telefonszám: +36 (30) 536-0692
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Ifjúsági és Sportközpont - 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Név: Takács Zsolt
Beosztás: sport telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 306-4017
Mobil telefonszám: +36 (30) 921-7786
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
Név: Osváthné Brett Ildikó
Beosztás: sport telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: +36 (1) 306-4017
Mobil telefonszám: +36 (30) 401-2856
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
KIKÖTŐ Ifjúsági Közösségi Tér - 1156 Budapest, Száraznád utca 5.
Név: Bedő Mónika
Beosztás: telephelyvezető
Vezetékes telefonszám: -
Mobil telefonszám: +36 (30) 868-2117
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
 
4. Alapított lapok
Lap címe: Helyem - Házam - Palotám
Szerkesztőség neve: Csokonai Kulturális és Sportközpont
Szerkesztőség címe: 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
Felelős kiadó: Tóth Lajos
Főszerkesztő: Kiss Emília
 
5. Felettes szerv
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Rövid név: -
Székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postacím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Telefonszám: +36 (1) 305-3100
Faxszám: +36 (1) 307-7360
Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Honlap URL-je: www.bpxv.hu
 
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat (PDF)
 
Alapító okirat Alapító okirat (PDF)
 
Közérdekű adatok
  CSKSK Minőségirányítási kézikönyv 2015 (PDF)
Éves képzési terv 2015 (PDF)
Éves képzési terv 2016 (PDF)
Minőségcélok 2015 (PDF)
Minőségcélok 2016 (PDF)
Panaszkezelési rendszer (PDF)
Értéktár SZMSZ (PDF)
Könyvtárhasználati Szabályzat (PDF)
 
3. Közérdekű adatokról Közérdekű adatokról szóló szabályzat 2016 (PDF)
 
5. Közszolgáltatások
A XV. kerületi önkormányzat által működtetett közművelődési és sportintézmény tevékenysége a 2011. évi CLXXXIX tv. alapján. A többfunkciós közművelődési intézmény telephelyeinek tevékenységei.
 
6. Adatbázisok és nyilvántartások
Dokumentumtár és Információs Központ - 1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.
Elnevezés: Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer
Formátum: számítógépes szoftver
Adatkezelés célja: a könyvtári állomány, a könyvtárba beiratkozott kölcsönzők, valamint a kölcsönzések nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CXL. Törvény
Időtartama: folyamatos
Érintettek köre: a könyvtári állomány dokumentumai és a könyvtárba beiratkozott kölcsönzők
Adatok forrása: könyvtári dokumentumok, beiratkozási lap
Kitöltendő kérdőív: link a honlapon található pdf-re
 
Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye, Rákospalotai Múzeum - 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Elnevezés: StaTOR free
Formátum: számítógépes szoftver
Adatkezelés célja: a közgyűjtemény állományának nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CXL. Törvény
Időtartama: folyamatos
Érintettek köre: a közgyűjtemény állománya
Adatok forrása: leltárkönyv
Kitöltendő kérdőív: -
 
Elnevezés: leltárkönyv
Formátum: papíralapú
Adatkezelés célja: a közgyűjtemény állományának nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CXL. Törvény
Időtartama: folyamatos
Érintettek köre: a közgyűjtemény állománya
Adatok forrása: leltárkönyv
Kitöltendő kérdőív: -
 
7. Kiadványok Kiadványok
 
13. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
link a honlapon található pdf-re 
 
14. Statisztika
Közművelődési Közművelődési 2016 (PDF)
Kiállítási Kiállítási 2016 (PDF)
Múzeumi Múzeumi 2015 (PDF)
Könyvtári Könyvtári 2015 (PDF)
 
 
III. Gazdálkodási adatok
 
1. Költségvetés, beszámoló
  CSKSK 2015. évi költségvetés (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2015 (PDF)
CSKSK 2016. évi költségvetés (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2016 (PDF)
Elemi költségvetés 2017 (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2017 (PDF)
Elemi költségvetés 2018 (PDF)
 
2. Létszám, személyi juttatás
 
Vezető javadalmazása Tóth Lajos
Tárgyhavi alapilletmény: 252 525 Ft
10% garantált illetményrész: 25 253 Ft
Munkáltatói döntés: 200 700 Ft
Kerekítés: 22 Ft
Vezetői pótlék: 45 000 Ft
Összesen: 523 500 Ft
Egyéb juttatások:
telefon: havi 20 000 Ft előfizetés
600 km benzin hozzájárulás
étkezési jegy 7 000 Ft/hó
 
8. Közbeszerzési információk
  Közbeszerzési információk (PDF)
Bakony Gaszt Zrt. (PDF)
Nyilatkozat 2016.10.15 (PDF)
Eriglodbus - napközis tábor (PDF)
Eriglodbus - vidéki táborok (PDF)
Eriglodbus - Tanuszoda (PDF)
Bernece - étkezés (PDF)
Négy Évszak jégpálya (PDF)
 

Jogelőd intézmény adatai: Költségvetés, beszámoló 2010 (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2011 (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2012 (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2013 (PDF)
Költségvetés, beszámoló 2014 (PDF)
CSMK 2015 Éves beszámoló megszűnteknek (PDF)